Přednášky MUDr. M. Weberové

  18.6.2013

Přednášky MUDr. M. Weberové 

Problematiku početí lidského jedince, porodu, pohlavního života, přenosných pohlavních chorob a partnerských vztahů přiblížila žákům devátého ročníku doktorka Weberová, která pracuje na neonatologickém oddělení v havlíčkobrodské nemocnici. Cyklus tří dvouhodinových přednášek se konal v interaktivní učebně 29. 4., 6. 5. a 17. 6. 2013.

Význam této výchovně-vzdělávací akce spočívá v tom, že žáci využijí získané informace nejen v hodinách výchovy k občanství a biologie, ale hlavně později ve svém budoucím partnerském vztahu a sexuálním životě.

Děkujeme paní doktorce za čas věnovaný vzdělávání naší mládeže, za odborný i lidský přístup a výklad a těšíme se na další spolupráci v příštím školním roce.

Mgr. Monika Chmelařová a Mgr. Dana Kazdová