Beseda „Historie Krucemburku“

  8.11.2013
V úterý 5. listopadu 2013 jsme velmi rádi přivítali v naší škole bývalého ředitele – pana Václava Jandu. Přišel mezi žáky 2. a 3. třídy na besedu, která se týkala historie Krucemburku a jejího blízkého okolí.

V úterý 5. listopadu 2013 jsme velmi rádi přivítali v naší škole bývalého ředitele – pana Václava Jandu. Přišel mezi žáky 2. a 3. třídy na besedu, která se týkala historie Krucemburku a jejího blízkého okolí. Pan Janda velmi zajímavě vyprávěl o vzniku názvu obce Krucemburk a vývoji tohoto jména v průběhu let, o historii bývalého městečka a též o významných osobnostech spojených s Krucemburkem. Svoje vypravování doplnil o několik pověstí, které se vztahují k obci, např. pověst O vlčím kole, O Mikešovi a další. Děti napjatě a se zaujetím poslouchaly a též položily panu Jandovi řadu otázek, na které jim s radostí odpověděl. Všichni bychom rádi vyslechli další povídání, ale čas je neúprosný, proto jsme požádali pana Jandu ještě o další pokračování. Jistě bude stejně zajímavé.

Děkujeme tímto bývalému panu řediteli za pěkné a příjemné chvíle spojené s jeho vypravováním a těšíme se na další návštěvu.

Mgr. Jitka Josková