Právo pro každý den 2016 – školní kolo

  23.4.2016
Ve čtvrtek 21. dubna 2016 žáci osmé třídy v hodině Výchovy k občanství řešili písemný test se záludnými otázkami a modelovými situacemi ...

Ve čtvrtek 21. dubna 2016 žáci osmé třídy v hodině Výchovy k občanství řešili písemný test se záludnými otázkami a modelovými situacemi, který připravila Městská policie Chotěboř pod vedením Mgr. Jiřího Novotného. Nejlepší znalosti z oblasti rodinného, občanského a trestního práva prokázala dvě tříčlenná družstva ve složení Dominika Balková, Martin Matouš, Magdalena Kamarádová, Ondřej Pecina, Matěj Vinopal a David Řezníček, kteří postupují do oblastního kola v Chotěboři 17. května. Všem zúčastněným děkuji za svědomitou přípravu na soutěž a vítězům přeji chuť do dalšího učení a úspěch ve vyšším kole.

                                                                                                          Mgr. Monika Chmelařová