Právo pro každý den 2013

  22.5.2013
6. května 2013 se žáci osmého ročníku zúčastnili školního kola soutěže Právo pro každý den, na kterou se delší čas připravovali za podpory Mgr. Jiřího Novotného z odboru prevence kriminality Městské policie Chotěboř.

6. května 2013 se žáci osmého ročníku zúčastnili školního kola soutěže Právo pro každý den, na kterou se delší čas připravovali za podpory Mgr. Jiřího Novotného z odboru prevence kriminality Městské policie Chotěboř. Osm nejúspěšnějších znalců právní problematiky postoupilo do okrskového kola a 21. května ověřili své pracně nabyté znalosti ze všech oblastí občanského, trestního i rodinného práva v okrskovém kole v Junior klubu v Chotěboři a v silné konkurenci 16 týmů obsadili pěkné 8.- 9. a 11. místo.

Naši školu reprezentovali: Martina Sigmundová, Martina Harvánková, Tereza Popelková, Petra Čermáková, Patrik Pálka, Roman Fajt, Miloš Losenický, Jan Soukup.

Děkuji všem soutěžícím za pečlivou a zodpovědnou přípravu, vzornou reprezentaci naší školy a přeji jim, aby získané poznatky uplatnili nejen při hodinách výchovy k občanství, ale hlavně v praxi ve svém budoucím životě.

Mgr. Monika Chmelařová
 

Právo pro každý den - okrskové kolo Chotěboř 21. 5. 2013