Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

  28.5.2020
Pravidla pro hodnocení byla stanovena v souladu s vyhláškou MŠMT č.211/2020 Sb. ze dne 27.dubna 2020 ...

Pravidla pro hodnocení byla stanovena v souladu s vyhláškou MŠMT č.211/2020 Sb. ze dne 27.dubna 2020:

1. hodnoceny budou všechny předměty známkou.

2. hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 provedou vyučující na základě těchto podkladů:

  • hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy byla umožněná osobní přítomnost žáků na vzdělávání, tedy z doby do 6. 3. 2020
  • podpůrně ze všech podkladůkteré získali při vzdělávání na dálku („distanční formou“); vyučující zohlední celkový přístup žáka k průběhu vzdělávání na dálku
  • podpůrně se přihlédne k hodnocení získanému v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit v období od 25. 5. 2020 do konce školního roku
  • podpůrně se přihlédne k hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

Oceňujeme zejména snahu o pravidelnou práci v současných ztížených podmínkách a velice si vážíme všech žáků a rodičů, kteří s námi spolupracují.

Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a škola o něm bude včas informovat na svých webových stránkách.