Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

  28.5.2020
Pravidla pro hodnocení byla stanovena v souladu s vyhláškou MŠMT č.211/2020 Sb. ze dne 27.dubna 2020 ...

Pravidla pro hodnocení byla stanovena v souladu s vyhláškou MŠMT č.211/2020 Sb. ze dne 27.dubna 2020:

1. hodnoceny budou všechny předměty známkou.

2. hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 provedou vyučující na základě těchto podkladů:

  • hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy byla umožněná osobní přítomnost žáků na vzdělávání, tedy z doby do 6. 3. 2020
  • podpůrně ze všech podkladůkteré získali při vzdělávání na dálku („distanční formou“); vyučující zohlední celkový přístup žáka k průběhu vzdělávání na dálku
  • podpůrně se přihlédne k hodnocení získanému v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit v období od 25. 5. 2020 do konce školního roku
  • podpůrně se přihlédne k hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

Oceňujeme zejména snahu o pravidelnou práci v současných ztížených podmínkách a velice si vážíme všech žáků a rodičů, kteří s námi spolupracují.

Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a škola o něm bude včas informovat na svých webových stránkách.

 

březen 29

žáci 4. třídy, Romana Kaderková - zástupce České spořitelny

březen 30

vítězové školního kola, Mgr. Eva Janáčková

duben 4

Sofie Bencová, Lenka Beránková - žákyně 9. třídy, Mgr. Monika Henychová

duben 13

žáci 2. třídy, Mgr. Věra Štouračová

duben 17

žáci 4. a 5. třídy, Mgr. Eva Janáčková, Mgr. Jana Mäki, lektoři Zdravé 5

Spřátelené weby
Česká škola
E-Bezpečí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Testy, dotazníky, procvičování
Moderní vzdělávání nejen ve škole! Pomáháme vzdělávání dětí...
Linka bezpečí
školní hřiště