Poznej Vysočinu - regionální kolo

  10.2.2014
V prvním únorovém týdnu proběhlo na naší škole regionální kolo soutěže s názvem „Poznej Vysočinu“.

V prvním únorovém týdnu proběhlo na naší škole regionální kolo soutěže s názvem „Poznej Vysočinu“. Všichni žáci 2. stupně řešili zajímavé úlohy týkající se našeho kraje, které pro ně již pátým rokem připravuje Krajský úřad Kraje Vysočina. V krajském kole 21. 3. 2014 v Jihlavě nás budou reprezentovat dva naši nejúspěšnější řešitelé, kterými se letos stali Martina Harvánková (9. ročník) a Filip Dymáček (8. ročník). Přejeme jim hodně úspěchů v reprezentaci.

Mgr. Dana Kazdová