Požární ochrana očima dětí - vyhodnocení

  21.6.2016
V pátek 17. června 2016 proběhlo vyhodnocení celorepublikového kola soutěže Požární ochrana očima dětí ...

V pátek 17. června 2016 proběhlo vyhodnocení celorepublikového kola soutěže  Požární ochrana očima dětí. Náš žák Matěj Vinopal z 8. třídy se se svojí slohovou prací o činnosti hasičů z Vojnova Městce prokousal až do samotného finále a obsadil výborné 2. místo. Slavnostní vyhodnocení proběhlo na Zámku v Přibyslavi, kde byl odměněn diplomem a dalšími věcnými cenami. Děkujeme mu za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme hodně nápadů a námětů do další literární tvorby. 

  Mgr. Monika Henychová