Požární ochrana očima dětí – krajské kolo

  19.5.2023
Ve středu 17. května proběhlo krajské kolo soutěže POOD...

Ve středu se na zámku v Přibyslavi sešli výherci okresního kola soutěže POOD. Naši školu reprezentovala tři děvčata.  V literární kategorii L1 vyhrála Viktorie Zámorská z 5. třídy a stejné umístění v kategorii L2 patřilo Magdaléně Mikulecké. Vítězství si ve výtvarné kategorii připsala i Klára Janovská ze 6. třídy. Za toto krásné umístění obdržela děvčata diplomy a věcné ceny, nechyběly psací potřeby – bloky a tužky, které poslouží pro jejich další tvůrčí činnost.
Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších úspěšných slohových prací a obrázků.

Mgr. Monika Henychová, Mgr. Věra Štouračová