Požární ochrana očima dětí 2021

  19.5.2021
V letošním školním roce proběhl již 47. ročník soutěž Požární ochrana očima dětí. Žáci naší školy se pravidelně zapojují a každoročně dosahují pěkných výsledků...

V letošním školním roce proběhl již 47. ročník soutěž Požární ochrana očima dětí. Žáci naší školy se pravidelně zapojují a každoročně dosahují pěkných výsledků.

Soutěž se skládá ze tří částí – Literární práce, Digitální technologie a Výtvarné práce. Letos jsme se zapojili pouze do Literárních prací. Žáci obsadili dvě druhá a dvě třetí místa.

2. místoŠimon Šešulka, 5. třída a Karolína Wágnerová, 6. třída

3. místoDavid Hamerský, 5. třída a Romana Málková, 7. třída

Všem žákům blahopřejeme ke krásnému umístění a děkujeme jim za reprezentaci naší školy.

Mgr. Monika Henychová a Mgr. Věra Štouračová