Požární ochrana očima dětí 2017

  22.5.2017
Okresní kolo soutěže POOD v Havlíčkově Brodě...

I v letošním školním roce proběhla výtvarná a literární soutěž, kterou vyhlašuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Naši školu reprezentovali 4 žáci 5. – 9. ročníku. Nela Mrštíková z 5. třídy obsadila 2. Místo a Sára Štěpánová ze 7. třídy 3. místo s výtvarnými pracemi a ostatní práce byly literární.  Jako nejlepší práce, která byla vítězná v okresním a postoupila do krajského kola, byla práce Matěje Vinopala z 9. třídy. Zuzana Málková ze 6. třídy zvítězila s literární prací ve své kategorii.  K dosaženým výsledkům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 Mgr. Monika Henychová