Požární ochrana očima dětí

  22.5.2014
I v letošním školním roce proběhla výtvarná a literární soutěž, kterou vyhlašuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

I v letošním školním roce proběhla výtvarná a literární soutěž, kterou vyhlašuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Letos se celkem zúčastnilo 26 škol, z toho 5 mateřských. Naši školu reprezentovali 4 žáci 4. – 9. ročníku. Žákyně ze 4. třídy s výtvarnou prací a ostatní práce byly literární. Jako nejlepší práce, která byla vítěznáokresním i krajském kole, byla práce Matěje Vinopala ze 6. třídy. Matěj v této soutěži není žádný začátečník, protože už i vloni se této soutěže účastnil. Doufám, že ho literární múza neopustí a i v dalších letech se požární tematikou bude zabývat.

K dosaženým výsledkům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Monika Henychová

 

Požární ochrana očima dětí - slavnostní vyhodnocení