Pouta (ne)závislosti – 7. třída

  31.10.2016
Program Centra primární prevence Spektrum Žďár nad Sázavou...

V úterý 25.10. 2016 se v 7. třídě konala první část programu. Žáci se při různých pohybových aktivitách vyjádřily k tématu drog legálních i nelegálních, vyzkoušeli si, jak se chovat v určitých situacích a vyjádřili své názory k danému tématu. Zajímavý byl imaginární večírek, pro který si každý vylosoval svou roli. Nakonec mohli obdarovat květinou vybrané spolužáky.
Žáky program zaujal, což bylo poznat na jejich zapojení do aktivit. Proto se již nyní těšíme na druhou část programu.

                                                                                                         Mgr. Jitka Kadlecová