Pololetní překážková dráha pro 1. - 3. ročník

  31.1.2019
První tři ročníky šly ve čtvrtek 31. ledna oslavit do tělocvičny pololetní vysvědčení sportem...

První tři ročníky šly ve čtvrtek 31. ledna oslavit do tělocvičny pololetní vysvědčení sportem. Děti skákaly přes švédskou bednu, balancovaly na lavičce, kličkovaly mezi kužely, driblovaly, skákaly přes švihadlo a dělaly kotouly. Za nejlepší sportovní výkon byla z prvního ročníku oceněna Viktorie Zámorská, na druhém místě Tomáš Balek a Adam Málek se umístil jako třetí. Zlatou medaili ve druhém ročníku vybojovala Adéla Hamerská, druhé místo Petr Šulc a jako třetí doběhla Kristýna Pejchlová. Ve třetím ročníku zvítězil Otto Kohout a následovaly ho Andrea Kunzová na druhém a Daniela Martinková na třetím místě. Našim malým sportovcům blahopřejeme nejen k umístění v překážkové dráze, ale i k pololetnímu vysvědčení.

          Mgr. Hana Štědronská