Besedy s nprap. Monikou Pátkovou

  4.11.2010
Policie ČR v Havlíčkově Brodě věnuje prevenci šikany, kyberšikany a trestné činnosti v našem kraji velkou pozornost. I letos v říjnu se uskutečnil na 2. stupni naší školy cyklus besed s nprap. Monikou Pátkovou.

Policie ČR v Havlíčkově Brodě věnuje prevenci šikany, kyberšikany a trestné činnosti v našem kraji velkou pozornost. I letos v říjnu se uskutečnil na 2. stupni naší školy cyklus besed s nprap. Monikou Pátkovou. Žáci vyslechli poutavé příběhy s tragickým koncem svých vrstevníků, kteří se stali obětí kyberšikany, připomněli si pravidla bezpečné jízdy na kole a zásady poskytování první pomoci při dopravních nehodách, diskutovali o nebezpečí zneužití osobních údajů při komunikaci na internetu a ti nejstarší rozlišili na příkladech ze života význam přestupku a trestného činu.

Všechny besedy žáky zaujaly, obohatily naši výuku a ukázaly nutnost prevence boje s protispolečenskými negativními jevy.
Děkuji nprap. Pátkové za čas věnovaný našim žákům a těším se na další spolupráci.

Mgr. Monika Chmelařová 

besedy s nprap. Monikou Pátkovou  besedy s nprap. Monikou Pátkovou