Pohled do světa hmyzu a bezobratlých

  12.5.2017
V pátek 5. května 2017 navštívil naši školu pan Švec se svou unikátní sbírkou hmyzu s bezobratlých...

V pátek 5. května 2017 navštívil naši školu pan Švec se svou unikátní sbírkou hmyzu s bezobratlých. Žáci 3. až 9. třídy se tak v naučném programu měli možnost blíže seznámit se zajímavými druhy bezobratlých z celého světa – různými druhy strašilek, pavouků, brouků, švábů, mnohonožek, kudlanek i štírů. Součástí sbírky byl i největší druh stonožky. Každý druh si žáci zblízka prohlédli (jedovatí živočichové zůstali samozřejmě uzavřeni v boxech) a ti odvážnější si některé živočichy mohli vzít na ruku a ukázat je ostatním.  
Program se moc líbil a ti, kdo báli, se podívali alespoň z uctivé vzdálenosti.

Mgr. Jitka Kadlecová

Komentáře žáků 6. třídy:

„Přednáška o hmyzu se mi moc líbila, i když jsem se některých brouků a pavouků bála.“     

„Hodina byla suprová. Chtěl bych ji ještě jednou.“

„Bylo to zábavné a hodně věcí mne překvapilo. Moc jsem se toho dozvěděl a občas měl i strach.“

„Na výstavě bylo moc příjemně. Hmyz byl přepychový.“

„Bylo to úžasné, zvlášť,  když jsem si mohla zvíře i pochovat.“

„Bylo to super. Moc jsem se bavil a nejvíc se mi líbil štír.“