Podoubravské kraslicové stromořadí

  3.4.2009

Podoubravské kraslicové stromořadí

Velké množství občanů Podoubraví se připojilo k akci pořádané Obecním úřadem v Sobíňově nazvané Podoubravské kraslicové stromořadí aneb Velikonoční cesta k varhanám … Úkolem pořadatelů bylo vyfouknutými a ozdobenými vejci vytvořit řetěz spojující stromy podél cesty od sobíňovského obecního úřadu na sopotskou náves v délce 1 km a tím vytvořit rekord, který by mohl být zapsán v Guinessově knize. Po oslovení členkou Občanského sdružení Sobíňov, paní PhDr. Krčovou, jsme se rádi k této zábavné a přitom významné akci připojili. Žákům naší školy se podařilo navléknout 920 kraslic. Přejeme organizátorům, aby jejich práce přinesla očekávaný úspěch v podobě propagace Podoubraví a získání příspěvků na záchranu 260 let starých varhan v Sopotech.

 Marcela Pospíchalová 

Podoubravské kraslicové stromořadí