Po stopách Jana Zrzvého

  9.9.2009

„Po stopách Jana Zrzavého“

Základní škola Krucemburk ve spolupráci se Společností Jana Zrzavého pořádá výtvarnou soutěž „Po stopách Jana Zrzavého“. V letošním roce se uskutečníl již čtvrtý ročník a výtvarné práce sedmi základních škol a jedné ZUŠ byly po dobu pěti měsíců vystaveny v prostorách naší školy. Náměty ani technika nebyly předem určeny. Mezi 180 vystavenými výkresy jsme mohli obdivovat pokusy o reprodukci obrazů Jana Zrzavého, obrázky inspirované místy školní docházky nebo bydlištěm dětí, nechyběly výjevy z dětských her, pohádkové postavy a portréty.
1. října 2008 proběhlo vyhodnocení výstavy. Tříčlenná porota, ve které byli zástupci Společnosti Jana Zrzavého paní Miloslava Michalová, paní Marta Rejšková a výtvarník Filip T.A.K., určila první tři nejlepší práce dětí mladšího školního věku a tři práce dětí staršího školního věku. Dále udělila jedenáct čestných uznání.
Autoři vítězných prací byli odměněni věcnými cenami. Všechny zúčastněné školy obdržely publikaci „Z ilustrační tvorby Jana Zrzavého“ od PaeDr. Jitky Měřínské s jejím osobním věnováním.
Oceněným žákům gratulujeme, všem, kteří se soutěže zúčastnili, děkujeme a přejeme hodně zajímavých výtvarných nápadů.

Mgr. Miloslava Baumgärtnerová

Oceněné práce:
Mladší školní věk
1. Tomáš Bačkovský 1. tř. ZŠ Oudoleń
2. Jitka Kovtunová 10 let ZUŠ Fr. Drdly Žďár nad Sázavou
3. Michal Halama 5. tř. ZŠ Havlíčkova Borová

Starší školní věk
1. Eva Křesťanová 9. tř. ZŠ Krucemburk
2. Klára Matulová 9. tř. ZŠ Krucemburk
3. Kristýna Nedomová 11 let ZUŠ Fr. Drdly Žďár nad Sázavou 

vyhodnocení výstavy vyhodnocení výstavy

vyhodnocení výstavy vyhodnocení výstavy