Plánované akce na únor 2014

  6.2.2014

Plánované akce na únor

datum   akce  zúčastní se
3. 2. Recitační soutěž žáků 1. stupně - školní kolo paní učitelky 1. stupně, žáci 1. st.
3. 2. - 7. 2.  Poznej Vysočinu - školní kolo Mgr. Kazdová, žáci 2. st.
4. 2. Biologická olympiáda - školní kolo Mgr. Kadlecová, žáci 2. st.
6. 2. Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo Havlíčkův Brod Mgr. Henychová, vítěz školního kola
7. 2. Hry a klamy - exkurze Žďár n. S. žáci 3., 4. a 5. tř., třídní učitelé
7. 2. Úřad MK - exkurze Mgr. Chmelařová, žáci 6. tř.
12. 2. Olympiáda v anglickém jazyce - okresní kolo Havlíčkův Brod Ing. Tomková, vítězové školního kola
12. 2. Hry a klamy - exkurze Žďár n. S. 6. - 8. tř., ped. dozor
12. 2. Projekt BIGY Žďár n. S. - semináře fyzika, chemie, biologie Mgr. Bencová, Mgr. Kadlecová, žáci 2. st.
13. 2.  Kino Krucemburk  žáci 1. a 2. tř., ped. dozor
18. 2.  Zeměpisná olympiáda - okresní kolo Havlíčkův Brod Mgr. Kazdová, vítězové školního kola
19. 2.  Karneval ŠD pí vych. Pospíchalová, děti ŠD
19. 2. MUDr. Weberová - přednáška žáci 9. tř., ped. dozor
20. 2.  Kino Krucemburk žáci 8. a 9. tř., ped. dozor
26. 2. Recitační soutěž - okrskové kolo Chotěboř pí uč. Votavová, vítězové školních kol
26. 2. Projekt BIGY Žďár n. S. - semináře fyzika, chemie, biologie Mgr. Bencová, Mgr. Kadlecová, žáci 2. st.