Plánované akce na prosinec 2011

  1.12.2011

 Plánované akce na prosinec

datum   akce  zúčastní se
1. 12.

Florbal - okresní kolo Havlíčkův Brod

Mgr. Šikl, chlapci 8. a 9. tř.
5. 12. Mikulášská nadílka žáci 9. tř.

6. 12.

Olympiáda v českém jazyce - školní kolo Mgr. Henychová, 8., 9. tř.
12. 12. Divadlo Žďár n. S. Mgr. Vítková, Bc. Zlatohlávková, žáci 4. a 5. tř.
13. 12. Florbal - krajské kolo Žďár n. S. Ing. Tomková, dívky 8. a 9. tř.
14. 12. Florbal - krajské kolo Žďár n. S. Mgr. Šikl, chlapci 8. a 9. tř.
14. 15. 12. Vánoční výstava pro veřejnost - ZŠ Krucemburk žáci, pedagogičtí pracovníci
15. 12. Vystoupení pěveckého sboru v DPS Krucemburk Mgr. Josková, Mgr. Kazdová, pěvecký sbor
16. 12. Pyžamový turnaj ve florbale Ing. Tomková, žáci 2. st.
22. 12. Ochrana člověka za mimořádných událostí - dvouhodinový blok

1. - 9. tř., třídní učitelé

22. 12. Kino Krucemburk 1. - 9. tř., ped. dozor