Plánované akce na listopad

  6.11.2014

Plánované akce na listopad 2014

datum   akce  zúčastní se
3. 11. - 14. 11. Testování „Stonožka 9" - projekt spol. SCIO Mgr. Baumgärtnerová, žáci 9. tř.
3. 11. Příběhy bezpráví - projekt dějepis pan Václav Janda, Mgr. Henychová, žáci 9. tř.
4. 11. Burza středních škol - Havlíčkův Brod Mgr. Bencová, Ing. Tomková, žáci 9. tř.
5. 11. Florbal chlapci (okrskové kolo) - Chotěboř Mgr. Šikl, chlapci 6. - 7. tř.
5., 12., 19. 11. Kurz plavání - Hlinsko Mgr. Josková, pí uč. Votavová, žáci 3. - 4. tř.
5. 11. Pedagogická rada ped. pracovníci
7. 11. Logická olympiáda - krajské kolo (Gymnázium Havl. Brod) Mgr. Kafková,  Jana Somsiová - žákyně 5. tř. 
11. 11. Florbal dívky (okresní kolo) - Havlíčkův Brod Ing. Tomková, dívky 6. - 7. tř.
12. 11. Florbal chlapci (okresní kolo) - Havlíčkův Brod Mgr. Šikl, chlapci 6. - 7. tř.
12. 11. Třídní schůzky od 15:00 h, schůzka třídních důvěrníků od14:00 h ped. pracovníci
14. 11. Knihovna Žďár n. S. - „Jak to bylo pohádko” žáci 1. - 3. tř., ped. dozor
19. 11. Florbal chlapci (okrskové kolo) - Chotěboř Mgr. Šikl, chlapci 8. - 9. tř.
19. 11. Projekt Biskupského gymnázia Žďár n. S. Mgr. Bencová, Mgr. Kadlecová, žáci 2. st. zapojení do projektu
20. 11. Knihovna Žďár n. S.  Mgr. Kafková, pí uč. Votavová, žáci 4. a 5. tř.
24. 11. Florbal dívky (okrskové kolo) - Chotěboř Ing. Tomková, dívky 8. - 9. tř.
24. 11. Young Demosthenes - školní kolo soutěže v mluveném projevu Mgr. Henychová, žáci 2. st.
26. 11. Projekt Biskupského gymnázia Žďár n. S. žáci 2. st. zapojení do projektu