Plánované akce na listopad 2013

  8.11.2013

Plánované akce na listopad 2013

datum   akce  zúčastní se
4. 11. - 15. 11. Testování „Stonožka 9" - projekt spol. SCIO Mgr. Baumgärtnerová, žáci 9. tř.
5. 11. Burza středních škol - Havlíčkův Brod Mgr. Kazdová, Ing. Tomková, žáci 9. tř.
5. 11. Florbal chlapci (okrskové kolo) - Chotěboř Mgr. Šikl, chlapci 6. - 7. tř.
5. 11. Historie Krucemburku - přednáška pan Janda, žáci 2. - 3. tř., Mgr. Josková, pí vych. Pospíchalová, pí uč. Votavová
6. 11. Florbal dívky (okrskové kolo) - Chotěboř Ing. Tomková, dívky 6. - 7. tř.
6., 13., 20. 11. Kurz plavání - Hlinsko Mgr. Kafková, Mgr. Vencelová, žáci 4. - 5. tř.
7. 11. Pedagogická rada ped. pracovníci
8. 11. Florbal dívky (okrskové kolo) - Chotěboř Ing. Tomková, dívky 8. - 9. tř.
8. 11. Logická olympiáda - krajské kolo (Gymnázium Havl. Brod) Mgr. Vencelová,  žáci 5. a 9. tř. (úspěšní řešitelé základního kola)
11. 11. Příběhy bezpráví - projekt dějepis pan Janda, Mgr. Henychová, žáci 9. tř.
13. 11. Florbal chlapci (okrskové kolo) - Chotěboř Mgr. Šikl, chlapci 8. - 9. tř.
14. 11. Florbal chlapci (okresní kolo) - Havlíčkův Brod Mgr. Šikl, chlapci 6. - 7. tř.
14. 11. Třídní schůzky od 15:00 h, třídní důvěrníci 14:15 h ped. pracovníci
15. 11. Florbal dívky (okresní kolo) - Havlíčkův Brod Ing. Tomková, dívky 6. - 7. tř.
21. 11. Pouta (ne)závislosti - program spol. Spektrum Žďár n. S. Mgr. Kadlecová, žáci 7. tř.
22. 11. Jak si neublížit - program spol. Spektrum Žďár n. S. Mgr. Henychová, žáci 6. tř.