Plánované akce na leden 2014

  17.1.2014

Plánované akce na leden

datum   akce  zúčastní se
10. 1. Podnikatelský talent 2014 - OA Chotěboř Mgr. Chmelařová, žákyně 9. tř.
16. 1. Kino Krucemburk 1. - 3. tř., ped. dozor
21. 1. Florbal - Gymnázium Chotěboř Mgr. Šikl, chlapci 6. - 9. tř.
22. 1. Třídní schůzka v MŠ Krucemburk Mgr. Kafková, Mgr. Šikl
22. 1. Matematická olympiáda - okresní kolo žáci 5. a 9. tř. (úspěšní řešitelé školního kola), Mgr. Vencelová
22. 1. Projekt Biskupského gymnázia Žďár n. S. (semináře z biologie, chemie a fyziky) vybraní žáci 6. - 9. tř., Mgr. Bencová, Mgr. Kadlecová
23. 1. Zeměpisná olympiáda - školní kolo Mgr. Kazdová, žáci 2. st.
23. 1. Recitace - školní kolo žáků 2. st. Mgr. Henychová, žáci 2. st.
23. 1. Pedagogická rada pedagogičtí pracovníci
23. 1. Superfarmář - turnaj ve společenské hře děti ze školní družiny, paní vych. Pospíchalová
24. 1. Olympiáda v anglickém jazyce - školní kolo Mgr. Bencová, Ing. Tomková, žáci 2. st.
27. 1. Zápis do první třídy - bližší informace v sekci Info pro rodiče paní učitelky 1. stupně, Ing. Tomková, Mgr. Šikl
28. 1. Mladý historik - okresní kolo Mgr. Henychová, vítěz školního kola
29. 1. Projekt Biskupského gymnázia Žďár n. S. (semináře z biologie, chemie a fyziky) vybraní žáci 6. - 9. tř., ped. dozor
29. 1. Umím (se) rozhodnout - projekt spol. Spektrum Žďár n. S. žáci 4. tř., Mgr. Kafková
30. 1. Ukončení 1. pololetí - rozdání vysvědčení (výpisů), poslední vyučovací hodinu 1. - 9. tř., třídní učitelky
31. 1. Pololetní prázdniny