Plánované akce na leden 2012

  2.1.2012

 Plánované akce na leden

datum

  akce

 zúčastní se

18. 1. Pythagoriáda - okresní kolo Mgr. Kadlecová, žáci - 6. - 8. tř. (úspěšní řešitelé školního kola)
23. 1. Policie ČR - přednáška nprap. Pátková, žáci 1. - 3. tř., ped. dozor
24. 1. Policie ČR - přednáška nprap. Pátková, žáci 4. a 5. tř., ped. dozor

24. 1.

Pedagogická rada

pedagogičtí pracovníci

25. 1. Matematická olympiáda - okresní kolo Havlíčkův Brod žáci 5. a 9. tř. (úspěšní řešitelé školního kola), ped. dozor

30. 1.

Zápis do 1. třídy

paní učitelky 1. stupně, Ing. Tomková, pí Slanařová, Mgr. Šikl 

31. 1.

Ochrana člověka za mimořádných událostí

třídní učitelé, 1. - 9. tř.