Plánované akce na leden 2011

  3.1.2011

 Plánované akce na leden

datum

  akce

 zúčastní se

4. 1.

Chemická olympiáda - školní kolo

pí uč. Bencová, žáci 9. tř.

7. 1.

Olympiáda v anglickém jazyce - školní kolo

pí uč. Bencová, pí uč. Tomková, žáci 2. st.

19. 1. Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků v MŠ pí uč. Votavová, p. řed. Šikl

20. 1.

Pedagogická rada

pedagogičtí pracovníci

24. 1.

Zápis do 1. třídy

paní učitelky 1. stupně, pí uč. Tomková,  pí Slanařová, p. řed. Šikl 

26. 1. Matematická olympiáda - okresní kolo Havlíčkův Brod pí uč. Baumgartnerová, žáci 9. tř.

31. 1.

Ochrana člověka za mimořádných událostí

třídní učitelé, 1. - 9. tř.