Plánované akce na leden 2010

  8.1.2010

 Plánované akce na leden

datum

  akce

 zúčastní se

7. 1.

Chemická olympiáda - školní kolo

pí uč. Bencová, žáci 9. tř.

7. 1.

Florbal - okresní kolo Havlíčkův Brod

p. řed. Šikl, chlapci 6. a 7. tř.

14. 1.

Biologická olympiáda - školní kolo

pí uč. Kadlecová, žáci 2. st.

20. 1.

Chemická olympiáda - okresní kolo Havlíčkův Brod

pí uč. Bencová, žáci 9. tř.

20. 1. Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků V MŠ pí uč. Kafková, p. řed. Šikl

21. 1.

Pedagogická rada

pedagogičtí pracovníci

21. 1. Florbal - krajské kolo Havlíčkův Brod

p. řed. Šikl, chlapci 6. a 7. tř.
 

25. 1.

Zápis do 1. třídy

paní učitelky: Josková, Kafková, Tomková, Votavová,  pí Slanařová, p. řed. Šikl 

27. 1.

Mladý historik - okresní kolo Havlíčkův Brod

pí uč. Henychová, vítězka školního kola

27. 1. Matematická olympiáda - okresní kolo Havlíčkův Brod pí uč. Kadlecová, žáci 5. a 9. tř.

28. 1.

Ochrana člověka za mimořádných událostí

třídní učitelé, 1. - 9. tř.