Plánované akce na červen

  3.6.2013

Plánované akce na červen

datum   akce  zúčastní se
4. 6. Florbal - přátelské utkání se ZŠ Ždírec n. D. Ing. Tomková, dívky 2. stupeň
5. 6. Přibyslav - exkurze Mgr. Henychová, Mgr. Kazdová, žáci 7. tř.
6. 6. Do lesa s lesníkem - projekt (Stora Enso Ždírec n. D) žáci 3., 4. a 5. tř., třídní učitelé
7. 6. První pomoc na ZŠ pí Loužecká, žáci 8. tř., ped. dozor
10. 6. Školní výlet - zámek Potštejn žáci 1., 2., 3. tř., třídní učitelé
10. 6. AIDS - přednáška p. Řehák, žáci 9. tř., ped. dozor
11. 6. AIDS - přednáška

p. Řehák, žáci 8. tř., ped. dozor

12. - 14. 6. Školní výlet - Daňkovice Mgr. Chmelařová, Mgr. Kazdová, žáci 9. tř.
14. 6. Školní výlet - Žďár n. S. Mgr. Bencová, Ing. Tomková, žáci 7. tř.
17. 6. MUDr. Weberová - přednáška žáci 9. tř., ped. dozor
18. 6. Zdravá pětka - zásady zdravé výživy Mgr. Ludmila Zdena Kutálková - lektorka, žáci 4. a 5. tř., třídní učitelé
19. 6. SPŠS Havlíčkův Brod - exkurze Ing. Tomková, žáci 8. tř.
20. 6. Pedagogická rada ped. pracovníci
25. 6. Kino Krucemburk 1. - 9. tř., třídní učitelé
 27. 6. Ochrana člověka za mimořádných událostí - cvičení v přírodě žáci 1. a 2. st., třídní učitelé
27. 6. Slavnostní vyřazení žáků deváté třídy - Úřad městyse Krucemburk Mgr. Baumgärtnerová, Mgr. Chmelařová, Mgr. Šikl, žáci 9. tř.
28. 6. Ukončení šk. r. 2012/2013, rozdání vysvědčení žáci 1. - 8. tř., třídní učitelé