Plánované akce na červen 2011

  13.6.2011

Plánované akce na červen

datum   akce  zúčastní se
2. 6. Akademie pedagogičtí pracovníci, žáci
8. 6. - 10. 6. Horní Bradlo - školní výlet pí uč. Bencová, pí uč. Baumgärtnerová, 9. tř.
8. 6. Hrádek nad Nisou - školní výlet pí uč. Debnárová, pí uč. Vítková, 4., 5. tř.
13. 6. - 17. 6. Letní sportovní kurz - Daňkovice pí uč. Chmelařová, pí uč. Tomková, p. řed. Šikl, žáci 6. - 9. tř.
15. 6. Kunětická hora - školní výlet pí uč. Josková, pí uč. Kafková, pí uč. Votavová, pí vych. Pospíchalová, 1., 2., 3. tř.
15. 6. Přibyslav - exkurze pí uč. Henychová, pí uč. Kazdová, žáci 7. tř.
16. 6. Volby do Školské rady volební komise, zákonní zástupci, ped. pracovníci
21. 6. Malá kopaná - turnaj Cotěboř p. řed. Šikl, žáci 7. - 9. tř
22. 6. Vyhodnocení výstavy "Po stopách J. Zrzavého" pí uč. Baumgärtnerová, p. řed. Šikl, hodnotící komise
22. 6. Polička - školní výlet pí uč. Chmelařová, pí uč. Kazdová, žáci 6. tř.
23. 6. Pedagogická rada pedagogičtí pracovníci
28. 6. Kino Krucemburk žáci 3. - 9. tř., třídní učitelé
29. 6. Ochrana člověka za mim. událostí - cvičení v přírodě žáci 1. a 2. st., třídní učitelé
29. 6. Slavnostní vyřazení žáků devátých tříd - MK žáci 9. tř., třídní učitelka, ŘŠ, ZŘŠ, starosta MK
30. 6. Ukončení šk. r. 2010/2011, rozdání vysvědčení žáci 1. - 8. tř., ped. pracovníci