Plánované akce na březen

  27.2.2012

Plánované akce na březen

datum   akce  zúčastní se
5. 3. Chemická olympiáda - okresní kolo Havlíčkův Brod Mgr. Bencová, žáci 9. třídy
6. 3. O pohár ministra školství ve florbale dívek - Havlíčkův Brod Ing. Tomková, dívky 2. stupně
7. 3. Republikové finále ve florbale - kvalifikace Žďár n. S. Mgr. Šikl, chlapci 2. stupně - kat. IV.
14. 3. Olympiáda ze zeměpisu - okresní kolo Havlíčkův Brod Mgr. Kazdová, žáci 2. stupně - vítězové školního kola
14. 3. Školská rada - jednání členové ŠR
15. 3. Olympiáda v anglickém jazyce - krajské kolo Jihlava Mgr. Bencová, H. Perglové 9. třída -vítězka okresního kola
15. 3. Kino 1., 2. třída, ped. dozor
15. 3. První pomoc - projekt pro žáky 8. tř. pí Loužecká (ČČK), žáci 8. třídy
20. 3. Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo Havlíčkův Brod Mgr. Henychová, vítěz školního kola
21. 3. Židovské muzeum Praha - exkurze Mgr. Henychová, Mgr. Kadlecová, žáci 8. a 9. třídy
23. 3. Poznej Vysočinu - regionální kolo Jihlava Mgr. Kazdová, žáci 2. stupně - vítězové školního kola
26. 3. Nebojte se policie - přednáška p. Křoustek, 8. a 9. třída
27. 3. Pythagoriáda pro žáky 5. tříd - okresní kolo Havlíčkův Brod žák 5. třídy - vítěz školního kola
29. 3. Biologická olympiáda - okresní kolo Mgr. Kadlecová, žáci 2. st. - vítězové školního kola
30. 3. Hry a klamy - exkurze Mgr. Bencová, pí uč. Jonášová, žáci 6. - 8. tříd