Planetárium Hradec Králové - exkurze 5. a 6. tříd

  27.11.2008

Planetárium Hradec Králové - exkurze 5. a 6. tříd

Dne 26. prosince 2008 navštívili žáci 5. a 6. ročníku naší ZŠ v rámci výuky přírodovědy a zeměpisu planetárium v Hradci Králové. Program s názvem "Sluneční soustavou" a "Země a její sousedé" byl atraktivním zpestřením výuky. Po úvodní krátké prohlídce astronomické expozice ve foyer hvězdárny jsme se společně s naším průvodcem odebrali do malého sálu zdejší hvězdárny.
Po shlédnutí krátkého filmu o vzniku sluneční soustavy a formování naší Země následovala demonstrativní ukázka zmenšených modelů planet sluneční soustavy. Neméně zajímavé bylo též znázornění pohybů Země a Měsíce na teluriu a samozřejmě návštěva kopule s obřím dalekohledem. Na závěr jsme se přesunuli do malého planetária, kde jsme pozorovali souhvězdí zimní oblohy i očekávané změny v následujícím období. Před ukončením naší návštěvy si žáci zakoupili na památku pohledy, drobné astronomické publikace i jednoduché názorné pomůcky. Exkurze splnila svůj účel, už se těšíme v příštím školním roce na návštěvu hvězdárny a planetária v Brně.

Mgr. Jitka Josková, Mgr. Dana Kazdová