Pěvecká soutěž DO-RE-MI 2023

  30.6.2023
Červnové hodiny hudební výchovy v 1. - 4. třídě patřily pěvecké soutěži DO-RE-MI...

Červnové hodiny hudební výchovy v 1. - 4. třídě patřily pěvecké soutěži DO-RE-MI. Děti si vybíraly písně dle svého uvážení, většinou ty, které se naučily během školního roku. Našli se ale i odvážlivci, kteří si zvolili obtížnější písně. Ti nejlepší si za svoje výkony odnesli diplomy a sladkou odměnu. 

V jednotlivých třídách se žáci umístili takto: 

  1. třída: 1. místo - Elena Dvořáková 

                    2. místo - AdélaŠobová 

                    3. místo - Anna Málková 

                    Cena za nejobtížnější píseň - Anna Dlouhá 

  1. třída: 1. místo - Nela Strašilová 

                     2. místo - Elen Kováčová 

                     3. místo - Lucie Brabcová 

                     Cena za nejobtížnější píseň - Marie Dlouhá 

  1. třída: 1. místo - Hannah Krejčí 

                     2. místo - Markéta Málková 

                     3. místo - Julie Kohoutová 

  1. třída: 1. - 2. místo - Anežka Málková 

                     1. - 2. místo - Jakub Vašíček 

                     3. místo - Tereza Straková 

          

                                                                                                                                                Mgr. Jana Vašíčková