Pěvecká soutěž DO-RE-MI - 25. 5. 2015

  27.5.2015
V pondělí 25. 5. 2015 proběhla ve 3. třídě pěvecká soutěž žáků 1. stupně DO-RE-MI. Účastnilo se jí 25 žáků.

V pondělí 25. 5. 2015 proběhla ve 3. třídě pěvecká soutěž žáků 1. stupně DO-RE-MI. Účastnilo se jí 25 žáků. Výkony dětí hodnotila porota složená z třídních učitelů 1.stupně. Dívky i chlapci zpívali písničky, které si sami vybrali, s doprovodem klavíru. V 1. kategorii (1. třída) si odnesli ceny obě děvčata i jediný chlapec, zde se pořadí nerozlišovalo. V 2. kategorii (2. a 3. třída) si vyzpívala 1. místo Tereza Matulová, 2. místa Kristýna Šulcová a Berenika Coufalová, 3. místo Iveta Šulcová. Ve 3. kategorii (4. a 5. třída) byla udělena 2. místa Pavlíně Culkové a Kláře Žižkové, 3. místo Michalu Bořilovi, 1. místo nebylo uděleno.

Mgr. Jiří Čermák