Pasování na čtenáře - 1. třída

  25.6.2018
Uteklo to jako voda a prvňáčci mají za sebou první rok školní docházky...

Uteklo to jako voda a prvňáčci mají za sebou první rok školní docházky. Naučili se číst, psát i počítat a to je třeba řádně ocenit. Ve čtvrtek 21. června 2018 proto přišel do třídy rytíř Fragment ze Čtenářova s chotí, aby pasoval prvňáčky na čtenáře. Obstáli všichni a po slavnostní přísaze obdrželi Certifikát čtenáře a medaili Už jsem čtenář! Všem prvňáčkům blahopřejeme a doufáme, že své nově získané čtenářské dovednosti využijí i o prázdninách při čtení nějaké zajímavé knížky.

        Mgr. Hana Štědronská