Ošetřování dětí navštěvujících kolektivní zařízení - informace lékařů PLDD Polikliniky Chotěboř

  14.9.2020
S ohledem na současnou epidemiologickou situaci a doporučení SPLDD se souhlasem MŠMT a MZ nemůžeme vystavovat potvrzení u akutních onemocnění. Budeme tedy postupovat dle níže uvedených doporučení a přiloženého algoritmu...

S ohledem na současnou epidemiologickou situaci a doporučení SPLDD se souhlasem MŠMT a MZ nemůžeme vystavovat potvrzení u akutních onemocnění. Budeme tedy postupovat dle níže uvedených doporučení a přiloženého algoritmu.

I. dítě akutně nemocné 

 A/ onemocnění dítěte doma: zákonný zástupce v případě potřeby telefonicky kontaktuje PLDD, PLDD rozhodne o léčebném postupu, domácí léčba trvá zpravidla 10 dnů, pokud lékař nerozhodne jinak. PLDD rozhodne o kontrole zdravotního stavu a v případě potřeby vystaví Rozhodnutí o potřebě ošetřování. Pokud je dítě bez klinických příznaků nemoci, nastupuje do školského zařízení a PLDD nedává škole žádné potvrzení. Nepřítomnost omlouvá zákonný zástupce.

V případě podezření na COVID-19 se řídí platným algoritmem vydaným MZ ČR.  

 B/ onemocnění dítěte ve škole: učitel kontaktuje zákonného zástupce, předá dítě a poučí jej, že v případě potřeby je vhodné telefonicky kontaktovat registrujícího PLDD, který rozhodne o dalším postupu. Domácí léčba trvá zpravidla 10 dnů, pokud lékař nerozhodne jinak.  Žáka omlouvá zákonný zástupce, ev. doloží školskému zařízení čestné prohlášení rodičů o bezinfekčnosti (obdoba bezinfekčnosti na letní tábor).

II. dítě s chronickým onemocněním (projevujícím se přetrvávajícími příznaky obdobnými COVID-19 , které jsou projevem chronického onemocnění).

V případě potřeby, kdy není-li škole známo (např. z částečného či úplného osvobození z TV, z posudku o způsobilosti na zotavovací akce) vydá PLDD jednorázově potvrzení o zdravotním stavu dítěte (může nahradit potvrzení specialisty, který pečuje o dítě s chronickou diagnózou, či kopie jeho odborného nálezu.)

 Potvrzení vystavuje PLDD na žádost zákonného zástupce v zákonné lhůtě, předává pouze zákonnému zástupci. Potvrzení není služba hrazená z veřejného zdravotního pojištění, hradí žadatel. 

Děkujeme za pochopení.

 

S pozdravem lékaři - PLDD Poliklinika Chotěboř

 

MUDr. Marcela Mihályová

MUDr. Olga Pátková

MUDr. Michal Pipek

Praktický návod pro ošetření dětí po 1. 9. 2020 (PDF)