Organizace výuky od 4. 1. 2021

  27.12.2020
Vážení rodiče, od pondělí 4. 1. 2021 je v základní škole povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. třídy. Výuka bude probíhat za přísných epidemiologických opatření...

Vážení rodiče,
od pondělí 4. 1. 2021 je v základní škole povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. třídy. Výuka bude probíhat za přísných epidemiologických opatření. Třídy se budou vyučovat celé podle daného rozvrhu, nebudou se dělit na skupiny. Po celou dobu výuky budou nutné roušky, proto by bylo dobré, aby každý žák měl minimálně 3 roušky na den. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Hodiny tělesné výuky budou využity k vycházkám. Třídy se nebudou navzájem potkávat o přestávkách ani při obědě.

Pro ostatní žáky (3. - 9. třída) je povinné vzdělávání distančním způsobem dle upravených rozvrhů. (informace předají třídní učitelé)

Provoz školní družiny bude zajištěn pro žáky 1. a 2. třídy do 15:00 hodin

Stravování:
Žáci 1. a 2. třídy budou mít od 4. ledna obědy přihlášené. Pokud obědy nechcete - odhlaste si je.
Žáci, kteří mají distanční výuku (3. - 9. třída), mají nárok na dotovaný oběd.
Mohou si ho vyzvednout do vlastních jídlonosičů, které budou mít připraveny v kuchyni u zadního vchodu. Jídlonosiče musí být dva na výměnu, oba podepsané. 
Obědy budou připraveny od 10:15 h do 11:00 h.
Zvoňte u zadního vchodu do jídelny, tam bude výdejní okénko.
Obědy si musíte přihlásit. Buď na strava.cz nebo telefonem na číslo 569 697 559