Organizace výuky od 30. 11. 2020

  26.11.2020
Vážení rodiče, v pondělí 30. listopadu nastupují žáci zpět do školy. Ministerstva školství a zdravotnictví se dohodla na tomto způsobu docházky žáků do školy:

Vážení rodiče,

v pondělí 30. listopadu nastupují žáci zpět do školy. Ministerstva školství a zdravotnictví se dohodla na tomto způsobu docházky žáků do školy:

Od 30. 11. 2020:

1., 2., 3., 4., 5. třída – výuka prezenčně, tzn. celý 1. stupeň bude chodit do školy

6., 7., 8. třída – výuka bude rotovat – týden prezenčně a týden distančně:

30. 11. – 4. 12.: 6. a 7. třída výuka distančně

30. 11. – 4. 12.: 8. třída výuka prezenčně (půjdou do školy)

7. 12. – 11. 12.: 6. a 7. třída prezenčně (půjdou do školy)

7. 12. – 11. 12.: 8. třída distančně atd…

9. třída – výuka prezenčně, tzn. bude chodit do školy

Třídy se budou vyučovat celé podle daného rozvrhu, nebudou se dělit na skupiny. Po celou dobu výuky musí žáci i učitelé nosit roušku. Proto by bylo dobré, aby každý žák měl minimálně 3 roušky na den. Nedoporučujeme z hygienických důvodů v žádném případě nošení šátků nebo tzv. tunely. Pouze ochranný štít bez roušky není považován za dostatečnou ochranu proti šíření viru viz stanovisko Státního zdravotního ústavu ZDE. Pro eliminaci rizika se bude také větrat při vyučovací hodině a o přestávce. Třídy se nebudou navzájem potkávat o přestávkách ani při obědě. V hodinách hudební výchovy bude probírána teorie (zpěv je zakázán), hodiny tělesné výchovy budou využity na vycházky.
Žáci obdrží informace od třídních učitelů.

Vstup do budovy:

          Vchod vlevo z pohledu před školou:

 1. třída – 7:10 hodin
 2. třída – 7:12 hodin
 3. třída – 7:15 hodin
 4. třída – 7:18 hodin
 5. třída – 7:20 hodin
  Vchod vpravo z pohledu před školou:
 6. třída – 7:10 hodin
 7. třída – 7:12 hodin
 8. třída – 7:15 hodin
 9. třída – 7:18 hodin

 Z důvodu karantény zaměstnanců ve školní jídelně se do odvolání nevaří.