Organizace výuky od 24. 5. 2021

  20.5.2021
Od pondělí 24. 5. 2021 pokračují všichni žáci ve výuce bez rotace. Ruší se tedy rotační bloky, distanční výuka, žáci 1. i 2. stupně nastupují v běžném režimu dle běžného rozvrhu ...

Od pondělí 24. 5. 2021 pokračují všichni žáci  ve výuce bez rotace. Ruší se tedy rotační bloky, distanční výuka, žáci 1. i 2. stupně nastupují v běžném režimu dle běžného rozvrhu. Školní družina přechází také do běžného režimu, tj. i s ranní družinou a bez nutnosti dodržovat homogenní skupiny.

Testování žáků  bude probíhat 1x týdně v pondělí (resp. v době nástupu žáka do školy):
- žáci 1. stupně v 7:10 h
- žáci 2. stupně v 7:00 h 

Ochrana úst a nosu žáků: povinně zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd - chirurgická rouška 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 24. 5. 2021