Organizace výuky od 12. 4. 2021

  6.4.2021
od 12. 4. 2021 prezenční výuka 2. + 4. třída

Od 12. 4. 2021 se žáci 1. stupně budou vyučovat v týdenních rotacích celých tříd takto:

12. 4. 2021 – 2. + 4. třída (prezenčně)

Nástup do školy: 2. třída – 7:15 hodin

                            4. třída – 7:20 hodin

Obědy: Děti budou automaticky přihlášeny na týden prezenční výuky. Pokud nebude dítě ve škole, je třeba si oběd odhlásit. (strava.cz, tel. 569 697 559)

Školní družina: žáci 2. třídy – ráno od 6:30 h, odpoledne do 15:00 h

Ochrana úst a nosu žáků: povinně zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd - chirurgická rouška

19. 4. 2021 – 1. + 3. + 5. třída (prezenčně)

Nástup do školy: 1. třída – 7:10 hodin

                            3. třída – 7:15 hodin

                            5. třída – 7:20 hodin

Obědy: Děti budou automaticky přihlášeny na týden prezenční výuky. Pokud nebude dítě ve škole, je třeba si oběd odhlásit. (strava.cz, tel. 569 697 559)

Školní družina: žáci 1. a 3. třídy – ráno od 6:30 h, odpoledne do 15:00 h

Ochrana úst a nosu žáků: povinně zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd - chirurgická rouška

Provoz škol a školských zařízení  ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19