Organizace výuky od 10. 5. 2021

  6.5.2021
V týdnu od 10. 5. 2021 do 15. 5. 2021 bude výuka na naší škole probíhat takto: 2. , 4., 8. a 9. třída (prezenčně) 1., 3., 5., 6. a 7. třída (distančně), ...

V týdnu od 10. 5. 2021 do 15. 5. 2021 bude výuka na naší škole probíhat takto:

2. , 4., 8. a 9. třída – prezenčně, dle rozvrhů platných od 1. 9. 2020

1., 3., 5., 6. a 7. třída – distančně

Nástup do školy: 2. třída – 7:15 hodin

                              4. třída – 7:20 hodin

                              8. a 9. třída – 7:00 hodin 

Obědy: Děti budou automaticky přihlášeny na týden prezenční výuky. Pokud nebude dítě ve škole, je třeba si oběd odhlásit. (strava.cz, tel. 569 697 559)

Školní družina: žáci 2. třídy – ráno od 6:30 h, odpoledne do 15:00 h

Ochrana úst a nosu žáků: povinně zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd - chirurgická rouška - Ochranné prostředky ve škole (od 10. 5. 2021)

Osobní přítomnost vybraných skupin na prezenční výuce bude podmíněna negativním testem na přítomnost COVID-19.

Testování žáků prvního stupně bude probíhat 1x týdně (v pondělí), druhého stupně 2x týdně (v pondělí a ve čtvrtek), resp. v době nástupu žáka do školy.

KDO SE TESTOVAT NEMUSÍ:

  • testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.
  • testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

Prosíme rodiče, aby pečlivě sledovali zdravotní stav svých dětí a neposílali do školy děti s příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění (kašel, rýma, zvýšená teplota, ztráta chuti a čichu, průjem …).

Informace k provozu škol a školských zařízení od 10. 5. 2021