OPATŘENÍ K ZÁPISU DO ZŠ KRUCEMBURK PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

  16.3.2021
Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dítěte ve škole, pouze předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně dokumentace ze školského poradenského zařízení)...

Termín: 12. dubna 2021

Čas:  8:00 h – 15:00 h

Dokumentace:

1)  Přihláška k zápisu k povinné školní docházce

2)  Evidenční list

3)  Rodný list dítěte – kopie

Místo odevzdání dokumentace: Kancelář Základní školy Krucemburk

Rozhodnutí o přijetí: Ředitel školy rozhoduje o přijetí na základě platných právních předpisů. Výsledky rozhodnutí jsou zveřejněny na webových stránkách školy a ve vestibulu školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů po konání zápisu.

Registrační číslo:

Při odevzdání nezbytných dokladů bude vašemu dítěti přiděleno registrační číslo.