Olympiáda v ruském jazyce - krajské kolo

  17.3.2022
V únoru se žáci 9. třídy zúčastnili školního kola Olympiády z ruského jazyka. Žáci měli za úkol bedlivě poslouchat rozhovor na téma „Nákupy“ a poté písemně plnit zadané úkoly. Nejlepším řešitelem se stal žák Lukáš Brabec, který postoupil do krajského kola ...

V únoru se žáci 9. třídy zúčastnili školního kola Olympiády z ruského jazyka. Žáci měli za úkol bedlivě poslouchat rozhovor na téma „Nákupy“ a poté písemně plnit zadané úkoly. Nejlepším řešitelem se stal žák Lukáš Brabec, který postoupil do krajského kola kategorie základních škol. Krajské kolo se uskutečnilo 15. března a proběhlo on-line, v prostředí MS Teams, které žáci znají z distanční výuky.  Prvním úkolem zúčastněných bylo vést s porotou dialog na vylosované téma. Zadané tematické okruhy byly: moje rodina, moje město, škola, sport, koníčky, volný čas, cestování, kultura.  Lukáš si vylosoval téma „Cesta z domu do školy“. V druhé části měli žáci za úkol co nejlépe popsat předložený obrázek. Lukáš se stal úspěšným řešitelem a obsadil 3. místo.
Gratulujeme mu a děkujeme za pečlivou přípravu a vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Petra Culková