Olympiáda v českém jazyce – okresní kolo Havlíčkův Brod

  7.4.2022
28. března 2022 se uskutečnilo okresní kolo Olympiády z českého jazyka.

Michal Zrzavý z 9. třídy a Sofie Bencová z 8. třídy postoupili do okresního kola Olympiády z českého jazyka. To proběhlo v Havlíčkově Brodě a celkem 37 účastníků si chtělo vyzkoušet svoje znalosti. Řešili úkoly z jazyka, logické úkoly na rozvoj jazykového vnímání, doplňovali zpřeházená přísloví a na závěr psali  slohový úkol. Se všemi úlohami si Michal poradil znamenitě a obsadil velmi pěkné 14. místo, Sofie si vedla také velmi dobře a umístila se na 19. místě. Děkujeme oběma za ochotu účastnit se a za vzornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Monika Henychová