Okrskové kolo recitační soutěže v Chotěboři

  3.3.2016
Dne 2. března 2016 se konalo v Chotěboři okrskové kolo recitační soutěže.

Dne 2. března 2016 se konalo v Chotěboři okrskové kolo recitační soutěže. Zúčastnili se jí žáci, kteří se úspěšně umístili ve školním kole. Celkem recitovalo 76 dětí z různých škol. Soutěž byla rozdělena do čtyř kategorií podle věku žáků. První kategorii za ZŠ Krucemburk reprezentovaly děti ze třetí třídy: Matulová Terezie, která se umístila na výborném 1. místě, Dostálová Nikol s umístěním na 2. místě a Cimburek Marek, který rovněž podal krásný výkon. Za druhou kategorii recitovaly děti čtvrté a páté třídy: Dohnal Vojta, který obsadil 3. místo a Málek Tomáš, který se stal vítězem této kategorie. Za třetí kategorii vystupoval žák sedmé třídy Coufal Benedikt, jehož přednes byl také velmi zdařilý. Nejstarší čtvrtou kategorii zastupovala děvčata osmé a deváté třídy: Vašková Monika, Hrůzová Martina a Hejlíková Sabina, která obsadila krásné 2. místo. I přesto, že konkurence ve všech čtyřech kategoriích byla veliká, naši žáci v této soutěži obsadili pět umístění. Někteří z nich budou naši školu dále reprezentovat v „Okresním kole dětských recitátorů“ v Ledči nad Sázavou.
Všem soutěžícím patří poděkování a pochvala za jejich zdařilou prezentaci v této soutěži a za vzornou reprezentaci naší školy.

                                                                                                          Mgr. Veronika Zlatohlávková