Ochrana vod – přednáška

  14.5.2024
V pátek 10. 5. 2024 zavítali do 5. třídy absolventi naší školy – Daniel a Samuel Wachtlovi, kteří studují na Střední rybářské škole ve Vodňanech...

V pátek 10. 5. 2024 zavítali do 5. třídy absolventi naší školy – Daniel a Samuel Wachtlovi, kteří studují na Střední rybářské škole ve Vodňanech.  Pro naše žáky si připravili přednášku o ochraně vod.  Voda je základní podmínkou života na Zemi, a proto je důležité, aby se každý z nás podílel na její ochraně. Žáci si připomněli význam, výskyt a koloběh vody, dozvěděli se hlavní příčiny znečištění a společně se zamýšleli, jak oni sami mohou přispět k její ochraně. Přednáška byla obohacena i o zajímavosti z hlediska ohrožení ichtyofauny.  Dozvěděli jsme se, že mihule říční a vyza velká jsou vymizelé druhy pro území ČR, a že v nejnovějších červených seznamech je úhoř říční zařazen do kategorie druh vymizelý ve volné přírodě. Dan a Sam se s námi rozloučili jak jinak než rybím kvízem.
Děkujeme za přednášku a přejeme mnoho úspěchů ve studiu.

Mgr. Romana Mikulecká