Ochrana člověka za mimořádných událostí - 23. 10. 2012

  24.10.2012

V životě člověka mohou nastat neočekávané mimořádné události, jako jsou živelné pohromy, které mohou ohrozit životy, zdraví obyvatel a způsobit velké materiální škody. Proto je důležité znát možná nebezpečí a chování při vzniku těchto událostí. Umět si poradit, ale i pomoci svým blízkým a sousedům. Naši žáci se na tyto situace připravují, jak po odborné, tak i praktické stránce.

Ing. Ivana Tomková

ochrana člověka za mimořádných událostí ochrana člověka za mimořádných událostí

ochrana člověka za mimořádných událostí ochrana člověka za mimořádných událostí