Ochrana člověka za mimořádných událostí - 24., 25. 10 2011

  28.10.2011
24. a 25. října 2011 proběhl ve všech třídách dvouhodinový blok přípravy dětí k ochraně zdraví při mimořádných událostech.

24. a 25. října 2011 proběhl ve všech třídách dvouhodinový blok přípravy dětí k ochraně zdraví při mimořádných událostech. Žáci ve vyšších ročnících se během tohoto projektu seznámili, jak se chovat při povodni, požáru, autonehodě, jaká telefonní čísla volat, kam se obrátit.

Ve třídách na 1. stupni si děti vyprávěly o tom, kde bydlí, co je to domov. Jaká nebezpečí na ně číhají v přírodě, jak se v přírodě orientovat, jak nejlépe pomoci zraněným.

Výuka byla doplněna videoprogramy s danou tématikou, názornými ukázkami, pracovními listy, vyhledáváním informací na internetu. Získané znalosti a dovednosti žáci mohou využít v reálném životě.

Ing. Ivana Tomková

ochrana člověka za mimořádných událostí ochrana člověka za mimořádných událostí

ochrana člověka za mimořádných událostí ochrana člověka za mimořádných událostí