Ochrana člověka za mimořádných událostí

  25.12.2012

Ochrana člověka za mimořádných událostí 

21. prosince 2012 proběhla ve všech třídách Ochrana člověka za mimořádných událostí. Každá třída měla nachystaný svůj program. Žáci si hravou formou připomněli chování na pozemní komunikaci, živelné pohromy – povodně a požáry, a hlavně správné chování při těchto situacích. Nezapomnělo se ani na všechna důležitá telefonní čísla našeho IZS. Protože se blíží Vánoce, všichni si připomněli, že správnou manipulaci s elektrickými svíčkami na stromeček a zábavnou pyrotechnikou před Silvestrem mají přenechat dospělé osobě, aby nedošlo ke zbytečnému úrazu. Poté se všichni rozešli do svých domovů natěšeni na nejkrásnější svátky v roce.

Ing. Ivana Tomková, Mgr. Monika Henychová


Ochrana člověka za mimořádných událostí Ochrana člověka za mimořádných událostí