Ochrana člověka za mimořádných událostí - projektový den 26. 6. 2019

  26.6.2019
Ve středu 26. 6. 2019 proběhl projektový den "Ochrana člověka za mimořádných událostí". Hned v úvodu proběhl nácvik evakuace, ...

Ve středu 26. 6. 2019 proběhl projektový den "Ochrana člověka za mimořádných událostí". Hned v úvodu proběhl nácvik evakuace, kterého se zúčastnili i místní hasiči se svou technikou. Na hřišti jsme viděli ukázku hasičské výstroje a děti si mohly prohlédnout hasičská auta. Potom následovala výuka na jednotlivých stanovištích, kde žáci získávali informace z oblasti první pomoci, orientace v terénu, dopravní výchovy, zásad evakuace a použití hasičských přístrojů.

Mgr. Jiří Šikl