Ochrana člověka za mimořádných událostí - projektový den 2016

  23.6.2016
22. června 2016 proběhl projektový den Ochrana člověka za mimořádných událostí...

22. června 2016 proběhl projektový den Ochrana člověka za mimořádných událostí. Cílem je rozvíjet u žáků význam prevence rizik, posilovat odpovědnost, rozpoznat varování před nebezpečím, poskytnout první pomoc, znát důležitá telefonní čísla. Každý ročník měl jiné téma a společně s učiteli žáci samostatně nebo ve skupinách pracovali. V terénu určovali světové strany, nacvičovali první pomoc v terénu. Diskutovalo se o živelných pohromách a hrozbě terorismu. Výuka k poznávání v terénu byla zaměřena na blízké okolí - do Ždírce, na Staré Ransko, na Řeku, kam se jednotlivé třídy vypravily. 

                                               Mgr. Monika Henychová