Ochrana člověka za mimořádných událostí - projektový den

  28.6.2023
28. června proběhla Ochrana člověka za mimořádných událostí. Cílem je osvojit si tuto problematiku přirozeně k věku dítěte...

Je důležité rozvíjet u žáků znalost nebezpečí a schopnost odhadnout riziko a rozvíjet schopnosti poskytnutí první pomoci. Pomocí skupinové práce, kreslení, praktických cvičení a zkušeností ze života žáci procvičili orientaci v prostoru, chování v přírodě, zopakovali si dopravní značky, pracovali s mapou, hledali ve škole hasicí přístroje a poskytovali si navzájem první pomoc při drobných poraněních. Některé aktivity žáci nacvičili venku, spolupracovali jako tým a to je vždy důležité.

Mgr. Monika Henychová