Ochrana člověka za mimořádných událostí - 31. leden 2012

  2.2.2012

Ochrana člověka za mimořádných událostí

Dne 31. ledna 2012 probíhal na naší škole dvouhodinový blok Ochrana člověka za mimořádných událostí. Každá třída měla připravený svůj program. Žáci se dozvěděli bližší informace  - chování při požáru, dopravní nehodě, při povodních, radiační havárii. Na prvním stupni měli žáci připravena témata přiměřena jejich věku. Součástí projektu je i první pomoc, jak ji poskytnout a  ošetřit základní poranění. Výuka byla doplněna videoprogramy s danou tématikou, názornými ukázkami, pracovními listy, vyhledáváním informací na internetu. Výstupy si žáci vyzdobili třídy.

Ing. Ivana Tomková